juny 4, 2006 2

Fields

By in General, Tecnologia

Fields

He estat treballant en una nova aplicació… S’anomena Fields, i és un simulador de camps. Permet jugar amb diferents paràmetres i veure en temps real com reaccionen les partòcules. Necessita Mac OS X 10.3. Compatible amb Intel i PPC.

Fields Screen

2 Responses to “Fields”

  1. margherita says:

    hey, congratulations! it’s so enjoyable and hypnotic —- it reminds me of the “vertigo” concept explained by andy cameron 🙂
    full screen is good too, but….. for quit the full screen i’ve to quit Fields. or how can i do? “esc” is not working. ciao —

  2. Uri says:

     + F (APPLE KEY + F) toggles fullscreen… just press it again to go back to window mode!

    gald you like it!